כתבת עיתון לאשה ראיינה אופריות בדרכם לארה"ב וכאלה שכבר נמצאות שם….